Pulmonologia

Lungs.
Pulmonolog  jest specjalistą zajmującym się schorzeniami układu oddechowego ( płuc , oskrzeli ) oraz wadami wrodzonymi  tego układu.
Do jego zadań należy między innymi:
  • Leczenie chorób przewlekłych i infekcyjnych układu oddechowego (np.zapalenia płuc , zapalenia oskrzeli , astmy oskrzelowej, mukowiscydozy),
  • Przeprowadzanie badań podmiotowych i przedmiotowych układu oddechowego oraz badań czynnościowych  np. spirometrii,
  • Kierowanie na badania dodatkowe,
  • Podejmowanie działań edukacyjnych  z zakresu profilaktyki chorób układu oddechowego,
  • Praktyczna nauka  używania sprzętu, który wspomaga proces oddychania lub działa leczniczo.
Wizyta u pulmonologa jest wskazana gdy :
  • Stwierdzono wady  rozwojowe  lub choroby genetyczne  układu oddechowego (np. mukowiscydozę , dysplazję oskrzelowo-płucną),
  • Podejrzewa się lub stwierdzono astmę,
  • Częste infekcje  dróg oddechowych lub częsty i długi kaszel.