Pulmonologia dziecięca

Pulmonolog dziecięcy  jest specjalistą zajmującym się schorzeniami układu oddechowego ( płuc , oskrzeli ) oraz wadami wrodzonymi  tego układu u dzieci do 18 roku życia.
Do jego zadań należy między innymi:
– leczenie chorób przewlekłych i infekcyjnych układu oddechowego (np.zapalenia płuc , zapalenia oskrzeli , astmy oskrzelowej, mukowiscydozy),
– przeprowadzanie badań podmiotowych i przedmiotowych układu oddechowego oraz badań czynnościowych  np. spirometrii,
– kierowanie na badania dodatkowe,
– podejmowanie działań edukacyjnych  z zakresu profilaktyki chorób układu oddechowego,
– praktyczna nauka  używania sprzętu, który wspomaga proces oddychania lub działa leczniczo.
Wizyta u pulmonologa dziecięcego jest wskazana gdy :
– u noworodka stwierdzono wady  rozwojowe  lub choroby genetyczne  układu oddechowego (np. mukowiscydozę , dysplazję oskrzelowo-płucną),
– u  dziecka podejrzewa się lub stwierdzono astmę,
– dziecko ma częste infekcje  dróg oddechowych lub kaszle często i długo.
Jak przygotować się do wizyty  u pulmonologa dziecięcego?
Przynosimy dokumentację medyczną dziecka :
– książeczkę zdrowia,
– wyniki badań diagnostycznych (badania  laboratoryjne, RTG, testy alergologiczne),
– wyniki konsultacji specjalistycznych z innych dziedzin,
– karty informacyjne z pobytów w szpitalu .
Staramy się wyjaśnić dziecku w sposób dostosowany do jego wieku po co idzie do lekarza i jak może przebiegać badanie.

Lekarz prowadzący poradnię Beata Kędracka specjalista pediatrii, specjalista pulmonologii dziecięcej. Umów wizytę online.